เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์ 

เรียนรู้พื้นฐาน และหลักการที่ถูกต้องสำหรับการสร้างแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2008 ที่เน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนจากตัวอย่างที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาที่สมควรต้องรู้ตามแนวทางของการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย .NET Framework มี Concept, รูปภาพ และหัวข้อการประยุกต์มากมาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพัฒนาแอพพลิเคชันในแบบมืออาชีพ และเหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ กับ Visual C#

Published date
: Nov 29, 2018
Publisher
: ไอดีซีพรีเมียร์
Category
Page
: 576
Rating
:

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์ 
300 a : Total pages 
576 
520 a : Description 
เรียนรู้พื้นฐาน และหลักการที่ถูกต้องสำหรับการสร้างแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2008 ที่เน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนจากตัวอย่างที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาที่สมควรต้องรู้ตามแนวทางของการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย .NET Framework มี Concept, รูปภาพ และหัวข้อการประยุกต์มากมาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพัฒนาแอพพลิเคชันในแบบมืออาชีพ และเหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ กับ Visual C# 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.