งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข พิมพ์ครั้งที่ 1 

ตอนนี้คุณกำลังผจญปัญหาแบบนี้ในที่ทำงานอยู่หรือไม่? งานล้นมือ… ทำงานหนักจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต? หัวหน้าแช่ง เพื่อนชัง ลูกน้องใช้ คนทั่วไปไม่ต้องการ? งานที่ทำหมดความท้าทายและไม่ได้ใช้ความสามารถเต็มที่? มองไม่เห็นอนาคตและเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน ?เบื่องาน! ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ใกล้ลาออกเต็มที ? ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่่ดีและทำงานให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คุณได้เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต

Published date
: Apr 20, 2019
Publisher
: ธรรมนิติเพรส
Category
Page
: 125
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข พิมพ์ครั้งที่ 1 
300 a : Total pages 
125 
520 a : Description 
ตอนนี้คุณกำลังผจญปัญหาแบบนี้ในที่ทำงานอยู่หรือไม่? งานล้นมือ… ทำงานหนักจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต? หัวหน้าแช่ง เพื่อนชัง ลูกน้องใช้ คนทั่วไปไม่ต้องการ? งานที่ทำหมดความท้าทายและไม่ได้ใช้ความสามารถเต็มที่? มองไม่เห็นอนาคตและเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน ?เบื่องาน! ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ใกล้ลาออกเต็มที ? ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่่ดีและทำงานให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คุณได้เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.