การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management ) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์ บทที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 4 โครงสร้างและขบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 5 การจัดการกระจายสินค้าระดับโลก บทที่ 6 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ บทที่ 7 การบริหารการจัดซื้อจัดหาระดับโลก ฯลฯ

Published date
: Apr 23, 2019
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 310
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
300 a : Total pages 
310 
520 a : Description 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management ) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์ บทที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 4 โครงสร้างและขบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 5 การจัดการกระจายสินค้าระดับโลก บทที่ 6 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ บทที่ 7 การบริหารการจัดซื้อจัดหาระดับโลก ฯลฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.