เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น 

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในวิชา เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระดับ ปวส. ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เนื้อหาเริ่มจากความหมายของตัวเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อทำให้เกิดเป็นระบบตรวจวัดและควบคุมในแบบแอนะล็อก การพิจารณาคุณลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ วงจรปรับสภาพสัญญาณที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ และการออกแบบวงจรที่จะนำเซ็นเซอร์ไปใช้งานเบื้องต้น

Published date
: Apr 23, 2019
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 430
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น 
300 a : Total pages 
430 
520 a : Description 
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในวิชา เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระดับ ปวส. ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เนื้อหาเริ่มจากความหมายของตัวเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อทำให้เกิดเป็นระบบตรวจวัดและควบคุมในแบบแอนะล็อก การพิจารณาคุณลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ วงจรปรับสภาพสัญญาณที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ และการออกแบบวงจรที่จะนำเซ็นเซอร์ไปใช้งานเบื้องต้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.