การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ENTREPRENEURSHIP FOR NEW VENTURE CREATION 

ตำราวิชาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ รหัสวิชา BUA 4132 ได้เรียบเรียงขึ้น อย่างเป็นระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในวิชาดังกล่าว สามารถ อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไปได้

Published date
: Jul 20, 2020
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 258
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ENTREPRENEURSHIP FOR NEW VENTURE CREATION 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
260 c : Date of publication 
2020-07-20 
300 a : Total pages 
258 
520 a : Description 
ตำราวิชาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ รหัสวิชา BUA 4132 ได้เรียบเรียงขึ้น อย่างเป็นระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในวิชาดังกล่าว สามารถ อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไปได้ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.