สถิติทั่วไป 

เนื้อรายวิชาสถิติทั่วไปผู้เขียนพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาวิชาเอกสถิติโดยตรง เช่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชานี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและสามารถประยุกต์ใช้งานวิชาสถิติได้อย่างเหมาะสมทั้งในวิชาชีพและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาสถิติในระดับที่สูงขึ้นด้วย

Published date
: May 10, 2017
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: -
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
สถิติทั่วไป 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
520 a : Description 
เนื้อรายวิชาสถิติทั่วไปผู้เขียนพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาวิชาเอกสถิติโดยตรง เช่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชานี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและสามารถประยุกต์ใช้งานวิชาสถิติได้อย่างเหมาะสมทั้งในวิชาชีพและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาสถิติในระดับที่สูงขึ้นด้วย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.