การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ 

เป็นตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ สาหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหา สาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การปฏิบัติระหว่างการพูด การพูดในชีวิตประจาวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน หลักการเขียน การเขียนข่าว และการเขียนบทความ

Published date
: Apr 26, 2017
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 115
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
115 
520 a : Description 
เป็นตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ สาหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหา สาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การปฏิบัติระหว่างการพูด การพูดในชีวิตประจาวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน หลักการเขียน การเขียนข่าว และการเขียนบทความ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.