การจัดการการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง (Food Production of Catering Management) 

สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา HTL 3240 การจัดการการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง (Food Production of Catering Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารจัดเลี้ยง การวางแผนการผลิตอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหาร การผลิตอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยง การควบคุมคุณภาพอาหารจัดเลี้ยงรวมทั้งการประกอบอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ

Published date
: Jun 11, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 261
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การจัดการการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง (Food Production of Catering Management) 
300 a : Total pages 
261 
520 a : Description 
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา HTL 3240 การจัดการการผลิตอาหารงานจัดเลี้ยง (Food Production of Catering Management) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารจัดเลี้ยง การวางแผนการผลิตอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหาร การผลิตอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยง การควบคุมคุณภาพอาหารจัดเลี้ยงรวมทั้งการประกอบอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.