หลักการจัดการ 

ตาราเล่มนี้ รวบรวมหลักวิชาการและความรู้พื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการและมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากตาราวิชาการ หนังสืออ้างอิง แหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการนาเสนอตัวอย่าง รวมถึงการคัดลอกกรณีศึกษาจากเว็บไซต์ที่เป็นบทความ เป็นเรื่องเล่า หรือประสบการณ์ ฯ

Published date
: Oct 17, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 328
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
หลักการจัดการ 
260 c : Date of publication 
17/10/61 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
328 
520 a : Description 
ตาราเล่มนี้ รวบรวมหลักวิชาการและความรู้พื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการและมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากตาราวิชาการ หนังสืออ้างอิง แหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการนาเสนอตัวอย่าง รวมถึงการคัดลอกกรณีศึกษาจากเว็บไซต์ที่เป็นบทความ เป็นเรื่องเล่า หรือประสบการณ์ ฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.