กฎหมายธุรกิจ 

ตารานี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายธุรกิจ โดยเนื้อหาของตาราจะเน้นอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นสาคัญ อันประกอบด้วยการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิบรรพ ฯ

Published date
: Oct 17, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 405
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
กฎหมายธุรกิจ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
260 c : Date of publication 
17/10/61 
300 a : Total pages 
405 
520 a : Description 
ตารานี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายธุรกิจ โดยเนื้อหาของตาราจะเน้นอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นสาคัญ อันประกอบด้วยการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิบรรพ ฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.