ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ตำราระบบสารสนเทศทางธุรกิจเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ ภาพรวมระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างระบบสารสนเทศใน องค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครือข่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Published date
: Oct 26, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 290
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
260 c : Date of publication 
26/10/61 
300 a : Total pages 
290 
520 a : Description 
ตำราระบบสารสนเทศทางธุรกิจเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ ภาพรวมระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างระบบสารสนเทศใน องค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครือข่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.