การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

ตำราเล่มนี้มประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสำหกรรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 210
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
210 
520 a : Description 
ตำราเล่มนี้มประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสำหกรรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.