การผลิตรายการโทรทัศน์ 

ยเนื้อหาประกอบไปด้วยระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิตรายการ โทรทัศน์ วิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การผลิตทั้งภาพเสียงและแสง ระบบการจัดเก็บข้อมูล ขนาดภาพ มุมกล้อง เทคนิคการถ่าย การจัดองค์ประกอบภาพ เสียงในงานโทรทัศน์ ตลอดจนการตัดต่อขั้นพื้นฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และรูปแบบของรายการ โทรทัศน์สมัยใหม่

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 149
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
149 
520 a : Description 
ยเนื้อหาประกอบไปด้วยระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิตรายการ โทรทัศน์ วิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การผลิตทั้งภาพเสียงและแสง ระบบการจัดเก็บข้อมูล ขนาดภาพ มุมกล้อง เทคนิคการถ่าย การจัดองค์ประกอบภาพ เสียงในงานโทรทัศน์ ตลอดจนการตัดต่อขั้นพื้นฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และรูปแบบของรายการ โทรทัศน์สมัยใหม่ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.