การออกแบบเบื้องต้น 

เนื้อหาในตำรานี้มีทั้งหมด 5 บท ซึ่งตามคำอธิบายรายวิชามีจุดมุ่ง หมายเพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบศิลป์และ หลักการออกแบบประเภทต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน การออกแบบเนื้อที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 236
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การออกแบบเบื้องต้น 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
236 
520 a : Description 
เนื้อหาในตำรานี้มีทั้งหมด 5 บท ซึ่งตามคำอธิบายรายวิชามีจุดมุ่ง หมายเพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบศิลป์และ หลักการออกแบบประเภทต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน การออกแบบเนื้อที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.