ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎรายละเอียดดังได้แสดงไว้ในเล่ม และในแต่ละบทได้มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะ พร้อมทั้งมีแบบเฉลยไว้ที่ท้ำยเล่ม

Published date
: Nov 21, 2018
Publisher
: -
Category
Page
: -
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
520 a : Description 
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎรายละเอียดดังได้แสดงไว้ในเล่ม และในแต่ละบทได้มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะ พร้อมทั้งมีแบบเฉลยไว้ที่ท้ำยเล่ม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.